All Cadillac Escalade Vehicles

2020

Escalade Base 4X2
$75,195 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Base 4X4
$78,195 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$80,795 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X4
$83,795 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X2
$85,195 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X4
$88,195 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$92,295 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$95,295 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2019

Escalade Base 4X2
$75,195 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Base 4X4
$78,195 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$80,795 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X4
$83,795 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X2
$85,195 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X4
$88,195 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$94,295 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$97,295 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2018

Escalade Base 4X2
$74,695 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Base 4X4
$77,695 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$80,295 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X4
$83,295 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X2
$84,695 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X4
$87,695 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$93,795 - 10-speed automatic
5,578 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$96,795 - 10-speed automatic
5,856 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2017

Escalade Base 4X2
$73,395 - 8-speed automatic
5,521 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Base 4X4
$76,395 - 8-speed automatic
5,785 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$78,395 - 8-speed automatic
5,521 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X4
$81,395 - 8-speed automatic
5,785 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X2
$82,895 - 8-speed automatic
5,521 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Luxury 4X4
$85,895 - 8-speed automatic
5,785 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$92,195 - 8-speed automatic
5,521 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$95,195 - 8-speed automatic
5,785 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2016

Escalade Standard 4X2
$72,970 - 8-speed automatic
5,552 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Standard 4X4
$75,570 - 8-speed automatic
5,815 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury Collection 4X2
$77,045 - 8-speed automatic
5,552 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury Collection 4X4
$79,645 - 8-speed automatic
5,815 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Collection 4X2
$81,545 - 8-speed automatic
5,552 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium Collection 4X4
$84,145 - 8-speed automatic
5,815 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$89,350 - 8-speed automatic
5,552 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$91,950 - 8-speed automatic
5,815 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2015

Escalade Base 4X2
$72,970 - 6-speed automatic
5,594 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Base 4X4
$75,570 - 6-speed automatic
5,840 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$76,970 - 6-speed automatic
5,594 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Luxury 4X4
$79,570 - 6-speed automatic
5,840 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$81,470 - 6-speed automatic
5,594 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Premium 4X4
$84,070 - 6-speed automatic
5,840 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$89,275 - 8-speed automatic
5,594 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs
Escalade Platinum 4X4
$91,875 - 8-speed automatic
5,840 lbs - 420 hp - 460 ft-lbs

2014

Escalade Base 4X2
$63,745 - 6-speed automatic
5,527 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$66,295 - 6-speed automatic
5,718 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$67,970 - 6-speed automatic
5,527 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury AWD
$70,520 - 6-speed automatic
5,718 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$72,250 - 6-speed automatic
5,527 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium AWD
$74,800 - 6-speed automatic
5,718 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum 4X2
$80,520 - 6-speed automatic
5,527 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum AWD
$83,070 - 6-speed automatic
5,718 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2013

Escalade Base 4X2
$63,745 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$66,295 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$67,970 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury AWD
$70,520 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$72,250 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium AWD
$74,800 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$80,520 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$83,070 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2012

Escalade Base 4X2
$63,170 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$65,720 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$67,395 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury AWD
$69,945 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$71,675 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium AWD
$74,225 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$79,945 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$82,495 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2011

Escalade Base 4X2
$63,455 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$66,005 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$69,570 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury AWD
$72,120 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$71,960 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium AWD
$74,510 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$82,585 - 6-speed automatic
5,488 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$85,085 - 6-speed automatic
5,694 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2010

Escalade Base 4X2
$62,495 - 6-speed automatic
5,526 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$65,045 - 6-speed automatic
5,715 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury 4X2
$68,610 - 6-speed automatic
5,526 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Luxury AWD
$71,160 - 6-speed automatic
5,715 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium 4X2
$71,000 - 6-speed automatic
5,526 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Premium AWD
$73,550 - 6-speed automatic
5,715 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$81,625 - 6-speed automatic
5,526 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$84,125 - 6-speed automatic
5,715 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2009

Escalade Base 4X2
$62,205 - 6-speed automatic
5,490 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$64,755 - 6-speed automatic
5,691 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$81,335 - 6-speed automatic
5,490 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$83,835 - 6-speed automatic
5,691 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2008

Escalade Base 4X2
$55,990 - 6-speed automatic
5,459 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$58,490 - 6-speed automatic
5,665 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition 4X2
$76,595 - 6-speed automatic
5,459 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Platinum Edition AWD
$79,095 - 6-speed automatic
5,665 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2007

Escalade Base 4X2
$54,670 - 6-speed automatic
5,459 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs
Escalade Base AWD
$57,225 - 6-speed automatic
5,665 lbs - 403 hp - 417 ft-lbs

2006

Escalade Base 4X2
$53,850 - 4-speed automatic
5,352 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs
Escalade Base AWD
$56,405 - 4-speed automatic
5,537 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs

2005

Escalade Base 4X2
$53,850 - 4-speed automatic
5,367 lbs - 295 hp - 335 ft-lbs
Escalade Base AWD
$56,405 - 4-speed automatic
5,571 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs

2004

Escalade Base 4X2
$52,635 - 4-speed automatic
5,367 lbs - 295 hp - 330 ft-lbs
Escalade Base AWD
$55,535 - 4-speed automatic
5,572 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs

2003

Escalade Base 4X2
$51,055 - 4-speed automatic
5,407 lbs - 285 hp - 325 ft-lbs
Escalade Base AWD
$53,955 - 4-speed automatic
5,641 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs

2002

Escalade Base 4DR 4X2
$48,735 - 4-speed automatic
5,407 lbs - 285 hp - 325 ft-lbs
Escalade Base 4DR AWD
$52,230 - 4-speed automatic
5,641 lbs - 345 hp - 380 ft-lbs

2000

Escalade Base 4DR 4X4
$46,225 - 4-speed automatic
5,573 lbs - 255 hp - 330 ft-lbs